aNA PunYa SukA suKa lar...

CorEtaN DuniA dARi InsaN YaNG beLajaR MeNGenaL DuNia....

Monday, January 19, 2009

HMT 329:Langkah Menganalisis Data Konkordan.

Posted by kAka dE QuE

Berdasarkan kuliah pada 15 Jan 2009, topik perbincangan melibatkan hal berkaitan cara untuk membuat konkordans.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat satu folder baru yang berlabel Khusairi_HMT329.
Seterusnya, adalah seperti berikut :
1. guna document (word.doc)- pilih artikel online- pergi ke folder Khusairi_HMT329, klik kanan pada tetikus, klik “new” dan klik “text document.
-Fail tersebut perlulah di “rename” menjadi UMrencana1_15jan09.txt- kemudian, buka semula laman artikel yang telah dipilih.
-Tajuk artikel perlulah di “highlight”, kemudian klik kanan pada tetikus, klik edit dan pergi semula ke fail UMrencana1_15jan09. “Paste” tajuk artikel tersebut pada fail yang telah dinayatakan tadi.
-Langkah diteruskan dengan “copy” keseluruhan rencana artikel yang dipilih itu dan di “paste” pada fail yang sama tadi.
-Perlu diingatkan hanya “copy” pada teks @ rencana sahaja dan bukan pada gambar@iklan.
2. guna Microsoft Word Document (W.Doc)
-Langkah untuk ini hampir sama seperti yang dinyatakan sebelum ini.
-cuma perlu menggunakan perisian (W. Doc)kesemua gambar dan rencana artikel yang dipilih boleh terus “copy” dan “paste” pada fail baru yang dinamakan UMrencana1_15jan09_cuci.
-Setelah selesai kerja “copy” & “paste” rencana, perlu sediakan satu lagi fail W.doc. Fail tersebut mengandungi jadual yang dilengkapi dengan tajuk artikel, URL artikel tersebut serta tarikh & nama fail.
-Langkah diteruskan dengan “double click” pada Textstat.Kemudian klik pada “corpus” dan klik add local file. Pada paparan di skrin akan dapat dilihat senarai fail yang telah disiapkan tadi. Pilih fail .txt dan klik “open”.Seterusnya, klik pada “word forms”. Pada sebelah kanan paparan itu, klik pada “frequency” dan akan tersenarai kesemua leksikal yang terdapat dalam rencana itu tadi.Kemudian, klik pada “export” dan pilih “frequency list > MS Excel”. Fail tersebut dinamakan dengan UMrencana1_15jan09_freq_asal.xlsAkhir sekali, klik pada “concordance”, pada bahagian “option”, klik untuk tandakan “search whole words only” & “search case insentive”. Kemudian, kilk “export” pilih “concordance list > MS Word” dan fail tersebut dinamakan UMrencana1_15jan09_concord.docPeringatan bagi setiap langkah yang dibuat,
jangan lupa untuk “SAVE” ….

1 comments:

adreen said...

cuba masukkn topik kehidupan bersama pakku...hahahaha